GEOENVIRO

Geotechnika. Geologia Inżynierska. Odwierty. Opracownia. Badania Geotechniczne Gruntu.

GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA

Badania geologiczne i geotechniczne gruntu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty monitorowania środowiska.

PEŁNA DOKUMENTACJA BADAŃ

Projekty robót geologicznych, dokumentacje badań podłoża gruntowego oraz dokumentacje geologiczno - inżynierskie.

ZAKRES USŁUG

WIERCENIA

Wiercenia badawcze, przewierty w betonie i asfalcie.

SONDOWANIA

Sondowania dynamiczne, statyczne i geofizyczne.

BADANIA LABOLATORYJNE

Pełen zakres badań labolatoryjnych.

OPRACOWANIA

Pełen zakres dokumentacji badań.

KONSULTACJE GEOTECHNICZNE

Konsultacje geotechnicze dla zadań skomplikowanych i problematycznych.

RZETELNE WYCENY, DOGODNE TERMIN

Terminowość i rzetelność wykonywanych usług, konkurencyjne ceny.